AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA

Les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera (ADS) estan regulades pel Reial Decret 1880/1996, de 2 d’agost.

Una ADS és una associació constituïda per ramaders per a aconseguir un nivell sanitari-zootécnico de les seves explotacions mitjançant l'establiment i execució de programes de profilaxis, lluita contra les malalties animals i millora de les seves condicions higièniques, que permetin millorar el nivell productiu i sanitari dels seus productes, de manera conjunta.

Cada ADS es considera com una unitat tant a l'efecte del desenvolupament del programa sanitari com de les subvencions que els corresponguin. Les ADS que formen part de la FECOC són les següents:

- ADS Segrià Nord (Lleida)

- ADS Comarques Gironines (Girona)

- ADS Baix Segre (Lleida)

- A.S. Criadors de Bestiar OC Les Garrigues (Lleida)

- ADS Vallès – Maresme – CAC del Vallès (Barcelona)

- Agrupació Ramadera l'Anyell (Girona)

- Associació Ramadera de Cabrum de Catalunya (Lleida)

- ASPOC (Lleida)

- G.R.O.C. Baix Camp Oriental (Tarragona)

- G.S.O del Pallars “APROVI” (Lleida)

- Grup de Sanejament La Noguera B (Lleida)

- Grup de Sanejament Pla d'Urgell (Lleida)

- Grup S.O.C de l'Alta Ribagorça (Lleida)

- Grup de Sanejament Oví - Cabrum del Penedès (Barcelona)

- Ovelles i Cabres del Berguedà (Barcelona)

- OVIFERMA (Lleida)

- VIFAT (Tarragona)